Startside > Opslagstavlen


Se hvad der sker !!

TV MidtVest har været på besøg i Lihme Kirke. -
Se Historien under Lihme kirke - 500 kroneseddel.

____________________________________________________________
_
Generalforsamling
i
Lihme Borgerforening

Onsdag den 26. januar 2022, kl. 19.00
i Lihme Medborgerhus

Dagsorden for generalforsamlingen er jf. vedtægterne således:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Valg i henhold til § 7, stk. 2 således; tre bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år og fire bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år.
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (hver for et år)
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (hver for et år).
9. Evt.

Generalforsamlingen afholdes efter aktuelle restriktioner for ”Kulturhuse”, hvor restriktionerne er lempet fra den 17/1: ”Lokaler (indendørs), hvor der afholdes koncerter, scenekunstforestillinger, forevisninger, storskærmsarrangementer, konferencer, foredrag og lignende åbner for arrangementer for publikummer, som i det væsentlige er siddende med krav om coronapas og krav om brug af mundbind”.

I forlængelse af generalforsamlingen er der orientering og NaboGo og transportløsninger.


___________________________________________________________
Med venlig hilsen


Lihme Borgerforening

220124_Akt._2022_opslag.pdf 244.30 KB