Startside > Opslagstavlen


Se hvad der sker !!

TV MidtVest har været på besøg i Lihme Kirke. -
Se Historien under Lihme kirke - 500 kroneseddel.

____________________________________________________________


Under fanen Stronger Combined finder du spørgeskemaet.

____________________________________________________________

Borgermøde den 9. september 2021, start 17.00, men man kan ”droppe ind senere”

Der er borgermøde den 9. september 2021 i Lihme Medborgerhus.

Det sidste års tid har vi arbejdet med forskellige tiltag for at styrke Lihmeområdet.
• Vision 2.0 sammen med fællessang og kunst
• Bedre transport
• Boligen - et nyt projekt.

Fælles for de disse tag er, at de både er helt aktuelle samtidig med at de rækker 10 – 15 år frem.
Et andet fælles træk er, gensidig synerg mellem projekterne og at vi får vigtig støtte fra både Skive Kommune, Region Midtjylland, staten og EU samt hjælp fra Pro-vins, konsulenter og kunstner får os i mål.

Vi vil rigtig gerne, at så mange som muligt deltager i borgermøde den 9. september 2021. Her skal vi fastlægge ønsker og drømme, men også helt konkrete tiltag og handleplaner for projekter.

Aftenens diskussioner bliver omsat til en konkret handleplan, som vi over tid skal arbejde med – få i mål.
Derfor bliver den 9. september en vigtig rammesætning for hvordan vi skal udvikle Lihmeområdet.

Vi vil gerne opfordre til at tage unge med! Gerne sommerhusejere! Gerne unge der er på uddannelse og flyttet fra området.

Der bliver arrangeret børnepasning og børneaktiviteter.
Vi starter med fællesspisning – herefter møder – og vi slutter omkring 20.00, så børnefamilier kan komme hjem i ordentlig tid.

Foreløbigt program
17.00 Start
17.00 – 17.45 Fællesspisning og lidt introduktion
17.45 ”Lille koncert” med den nye sange der er lavet under visionsdebatten
18.00 – 18.15 Præsentation af fem løsninger for bedre transport i området
18.15 – 18.30 Overblik over visionen for området og de modsætningsforhold og udfordringer
der er identificeret (polaritet)
18.30 – 19.45 Gruppearbejde om ”Det bæredygtige liv” hvordan vi vil leve livet i Lihmeområdet
derved identificere de udviklingsområder vi gerne ser igangsat nu og i de kommende år
19.45 – 20.00 Opsamling og den videre vej
20.00 Slut

Hvis I har svært ved at nå mødet til start, vil det være fint om I kommer kl. 18.00 hvor drøftelserne/orienteringerne rigtig starter.

Som nævnt, så vil vi rigtig gerne have alle aldersgrupper er med i denne aftens drøftelser, så de løsninger og handleplaner vi skal til at arbejde efter favner alle grupper i området.

Med venlig hilsen

Lihme Borgerforening

210708_Aktiviteter_2_halvår_2021_J_8_juli_2021_opslag.pdf 173.94 KB