10 År med Lihme Bladet

Leder i Lihme Bladet nr. 40

Lihme i midten af alting

Lihme Bladet har 10 års fødselsdag. Det
er ret vildt, at det er lykkedes!

Leder