Vision og Projekter

Lokale planer

Hæftet er en opsamling på de idéer, ønsker og mål der er for den fremtidige udvikling af Lihme sogn.

Skive kommunes afdeling for By- og Landsbyudvikling har bistået med sparring, grafisk bearbejdning m.v., men de ønsker hæftet præsenterer, er alene udtryk for hvad der ønskes lokalt.

Under processen har By- og Landsbyudvikling samlet data og informationer m.v. sammen som kan ses i det tilhørende bilagshæfte.

Formålet med det lokale idékatalog er, at samle og beskrive de ønsker man lokalt har til den fremtidige udvikling af sognet. I samarbejde med afd. for By og landsbyudvikling udvælger man lokalt i sognet de punkter fra idé kataloget, der vil være behov for (og måske også et ønske om -) at få en politisk behandling af. De forskellige punkter vil herefter blive forelagt det politiske udvalg, som endeligt vedtager hvilke af de gældende plandokumenter, der skal ændres for at imødekomme og optage de nye ønsker.

Du har mulighed for at se bilagshæfterne her under.

2010 Skitseforslag Gyldendal

2011 Lokal udviklingsprojekt