Præster

Præsten i Rødding

Anne Røndal

Nymøllevej 9, Rødding

7860  Spøttrup

Tlf.:  97 56 10 44

Træffes ikke mandag

Præsten i Lem

Lem Præstegård

Hostrupvej 24, Lem

7860  Spøttrup

Træffes ikke fredag