Medlemskab – Kontingent

Kontingent for 2024
 Husstand med flere personer: 200,00
 Husstand med en person: 100,00

Medlemskab

Som medlem kan optages alle såvel fysiske som juridiske personer, der kan tilslutte sig foreningens formål.

Medlemskab gælder for et kalenderår ad gangen og er gældende fra tidspunkt for betaling af medlemskontingent og den resterende del af kalenderåret.Kontingentindbetalingen til Lihme Borgerforening

Indbetaling – der er i år (2024) to forskellige muligheder:

Enten Bankoverførsel til konto: 9070 1628113927. Besked/tekst til modtager: Vejnavn og nr.

Eller Mobile Pay til nr. 42443. Tekst til modtager: Vejnavn og nr.

HUSK/VIGTIGT: Uanset betalingsmåde skal VEJNAVN OG HUSNR oplyses.