Annonce og bidrag til Lihme Bladet

Lihme bladet er gratis, men har du lyst til at give et bidrag til Lihme Bladet kan du indsætte beløbet på

Bankkonto:

9070 – 260 01 78 965

Du kan se annonce priser her: